Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,853,7812,70%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

6.9676.5877.962USD/người2008 - 2018

GDP

40.761.142.85737.926.285.71443.524.210.526USD2008 - 2018

GNP

39.044.183.53836.352.285.71439.603.210.526USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

5.094.000.00011.797.714.28619.287.017.544USD2008 - 2018

Xuất khẩu

9.239.000.0008.521.428.57120.688.070.175USD2008 - 2018