Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

13,0012,8816,93%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

9773.0153.015USD/người2008 - 2018

GDP

40.851.536.134123.053.386.001123.053.386.001USD2008 - 2018

GNP

37.949.440.837112.470.794.805112.470.794.805USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

5.043.382.72814.539.156.71714.539.156.717USD2008 - 2018

Xuất khẩu

4.186.806.71311.926.115.45013.138.471.582USD2008 - 2018