Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

4,634,587,49%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

30.07527.24130.075USD/người2008 - 2018

GDP

14.542.039.60512.748.803.18014.542.039.605USD2008 - 2018

GNP

13.302.556.36011.567.319.88513.302.556.360USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

17.917.130.92016.517.785.75917.917.130.920USD2008 - 2018

Xuất khẩu

21.022.975.42419.233.773.12521.022.975.424USD2008 - 2018