Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

9,789,5711,71%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

901829901USD/người2008 - 2018

GDP

17.196.688.92015.339.614.40717.196.688.920USD2008 - 2018

GNP

16.615.878.07615.006.153.48116.615.878.076USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

6.715.998.3525.925.464.7316.715.998.352USD2008 - 2018

Xuất khẩu

3.845.657.0423.536.676.6443.845.657.042USD2008 - 2018