Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

110109110điểm2008 - 2019

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

7,778,8517,29%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

14.86913.38416.357USD/người2008 - 2018

GDP

60.805.659.43655.201.417.47970.494.603.466USD2008 - 2018

GNP

59.345.672.19354.221.950.18068.566.678.472USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

30.317.949.00526.959.644.73632.786.134.908USD2008 - 2018

Xuất khẩu

31.149.428.89028.200.329.61431.149.428.890USD2008 - 2018