Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

6,526,487,72%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

510472566USD/người2008 - 2018

GDP

2.379.716.8272.167.501.6402.510.270.268USD2008 - 2018

GNP

2.385.580.0552.172.555.8012.521.492.465USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

668.963.430633.825.974668.963.430USD2008 - 2018

Xuất khẩu

329.327.913264.485.381329.327.913USD2008 - 2018