Xuất khẩu Cộng hòa Trung Phi

Xuất khẩu của Cộng hòa Trung Phi vào năm 2022 là 293.07 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Xuất khẩu Cộng hòa Trung Phi giảm 39.79 triệu USD so với con số 332.87 triệu USD trong năm 2021.

Ước tính Xuất khẩu Cộng hòa Trung Phi năm 2023 là 258.04 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Cộng hòa Trung Phi và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Xuất khẩu của Cộng hòa Trung Phi được ghi nhận vào năm 1960 là 26.10 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị Xuất khẩu mới nhất là 293.07 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 357.68 triệu USD vào năm 2017.

Biểu đồ Xuất khẩu của Cộng hòa Trung Phi giai đoạn 1960 - 2022

Quan sát Biểu đồ Xuất khẩu của Cộng hòa Trung Phi giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số Xuất khẩu:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2017 là 357.68 triệu USD
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 26.10 triệu USD

Bảng số liệu Xuất khẩu của Cộng hòa Trung Phi qua các năm

Bảng số liệu Xuất khẩu của Cộng hòa Trung Phi giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămXuất khẩu
2022293,074,003
2021332,868,821
2020353,021,263
2019349,974,469
2018354,024,742
2017357,682,917
2016270,501,993
2015289,437,778
2014315,975,056
2013253,274,135
2012289,922,951
2011320,053,984
2010249,093,430
2009203,464,466
2008219,347,920
2007239,933,930
2006209,279,919
2005178,779,526
2004178,103,976
2003208,312,703
2002158,999,419
2001160,016,889
2000186,767,826
1999192,136,061
1998219,168,762
1997252,105,056
1996216,376,648
1995247,850,125
1994199,169,785
1993218,665,899
1992238,129,779
1991242,234,408
1990245,892,980
1989250,535,802
1988224,453,247
1987214,306,704
1986204,099,899
1985190,340,640
1984149,211,731
1983159,064,468
1982165,958,867
1981169,417,094
1980201,027,872
1979157,199,524
1978142,999,455
1977127,861,443
1976100,096,593
197580,012,174
197478,051,063
197377,607,288
197257,429,305
197160,030,793
197060,397,785
196951,399,887
196865,799,816
196743,089,267
196644,773,974
196540,806,174
196440,403,677
196332,650,882
196230,610,520
196132,618,432
196026,101,663

Đơn vị: USD

Các số liệu liên quan

So sánh Xuất khẩu với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Kosovo3,618,019,3753,144,483,7373,618,019,375890,783,6532008-2022
Ecuador33,562,095,00027,803,104,00033,562,095,000155,487,2341960-2022
Hoa Kỳ2,995,046,000,0002,550,038,000,0002,995,046,000,00059,709,000,0001970-2022
Liên bang Micronesia135,000,00098,000,000142,584,4003,600,0001983-2022
Romania129,215,235,231116,013,226,559129,215,235,2315,077,889,7761990-2022
Uruguay22,294,271,15518,719,727,18222,294,271,155166,666,6671960-2022
Hy Lạp106,912,564,75387,888,863,544106,912,564,753429,350,6611960-2022
Algeria68,903,142,52343,703,596,21082,034,752,287396,163,3851960-2022
Honduras13,295,012,46311,053,108,77013,295,012,46371,800,0001960-2022
Togo1,999,439,0551,909,849,2212,054,079,31236,412,0721960-2022
[+]

Đơn vị: USD

Xuất khẩu là gì?

Thống kê dữ liệu Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (theo giá đô la Mỹ hiện tại) Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác được cung cấp cho phần còn lại của thế giới. Chúng bao gồm giá trị của hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, vận tải, du lịch, tiền bản quyền, phí giấy phép và các dịch vụ khác, chẳng hạn như dịch vụ truyền thông, xây dựng, tài chính, thông tin, kinh doanh, cá nhân và chính phủ. Chúng loại trừ tiền bồi thường cho nhân viên và thu nhập đầu tư (trước đây được gọi là dịch vụ nhân tố) và các khoản thanh toán chuyển nhượng. Dữ liệu được tính bằng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm