Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,273,263,50%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

3.5493.3513.549USD/người2008 - 2018

GDP

40.287.647.75737.508.642.25840.287.647.757USD2008 - 2018

GNP

39.312.647.75736.448.642.25839.312.647.757USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

12.537.987.26511.927.938.92913.848.956.006USD2008 - 2018

Xuất khẩu

10.470.274.0969.341.206.36814.285.068.596USD2008 - 2018