Tỷ lệ Lạm phát của Lào

Tỷ lệ Lạm phát của Lào vào năm 2021 là 3.76% theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Tỷ lệ Lạm phát Lào giảm 1.34 điểm phần trăm so với con số 5.10% trong năm 2020.

Ước tính Tỷ lệ Lạm phát Lào năm 2022 là 2.77% nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Lào và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Tỷ lệ Lạm phát của Lào được ghi nhận vào năm 1989 là 61.33%, trải qua khoảng thời gian 33 năm, đến nay giá trị Tỷ lệ Lạm phát mới nhất là 3.76%. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 125.27% vào năm 1999.

Biểu đồ Tỷ lệ Lạm phát của Lào giai đoạn 1989 - 2021

Quan sát Biểu đồ Tỷ lệ Lạm phát của Lào giai đoạn 1989 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1989 - 2021 chỉ số Tỷ lệ Lạm phát:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 1999 là 125.27%
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2009 là 0.14%

Bảng số liệu Tỷ lệ Lạm phát của Lào qua các năm

Bảng số liệu Tỷ lệ Lạm phát của Lào giai đoạn (1989 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămTỷ lệ Lạm phát
20213.76%
20205.10%
20193.32%
20182.04%
20170.83%
20161.60%
20151.28%
20144.13%
20136.37%
20124.26%
20117.57%
20105.98%
20090.14%
20087.63%
20074.66%
20066.55%
20057.17%
200410.46%
200315.49%
200210.63%
20017.81%
200025.08%
1999125.27%
199890.98%
199727.51%
199613.02%
199519.59%
19946.78%
19936.27%
19929.86%
199113.44%
199035.64%
198961.33%

Đơn vị: %

Các số liệu liên quan

So sánh Tỷ lệ Lạm phát với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Benin...1.73%38.53%-0.79%1993-2021
Nigeria...16.95%72.84%-3.73%1960-2021
Tonga......22.39%-1.05%1976-2020
Kenya...6.11%45.98%-0.17%1960-2021
Bhutan...7.35%18.02%-18.11%1981-2021
Burundi...8.40%36.54%-2.81%1966-2021
Venezuela......254.95%21.07%2009-2016
Cape Verde...1.86%11.25%-2.48%1984-2021
New Zealand...3.94%17.15%-0.11%1960-2021
Slovenia...1.92%1,281.44%-0.53%1981-2021
[+]

Đơn vị: %

Tỷ lệ Lạm phát là gì?

Tỷ lệ Lạm phát đo lường mức độ đắt đỏ của một bộ hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm Đây là một trong những thuật quen thuộc nhất trong kinh tế học. Trong nền kinh tế thị trường, giá cả hàng hóa và dịch vụ luôn có thể thay đổi. Một số giá tăng; một số giảm giá. Lạm phát xảy ra khi giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng lên trên diện rộng; điều đó có nghĩa là bạn có thể mua được ít hàng hóa hơn với cùng số tiền 100.000đ hôm nay so với ngày hôm qua. Nói cách khác, lạm phát làm giảm giá trị của tiền tệ theo thời gian. ...

Xem thêm