Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

0,570,612,60%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

2.5682.4242.568USD/người2008 - 2018

GDP

18.130.724.39616.853.087.48518.130.724.396USD2008 - 2018

GNP

17.284.724.39615.963.624.21817.284.724.396USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

6.991.688.2656.619.813.4067.736.200.000USD2008 - 2018

Xuất khẩu

5.787.433.7035.248.980.0005.787.433.703USD2008 - 2018