Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

15,5115,4818,33%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

3.4473.4944.307USD/người2008 - 2018

GDP

39.860.715.81439.952.095.56147.632.326.088USD2008 - 2018

GNP

38.497.658.02238.688.269.81945.928.491.488USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

22.348.061.50321.196.973.92926.627.378.218USD2008 - 2018

Xuất khẩu

17.394.932.62816.722.532.58824.966.398.831USD2008 - 2018