Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

6,526,4610,54%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

1.5221.3671.522USD/người2008 - 2018

GDP

24.129.599.55221.081.669.87024.129.599.552USD2008 - 2018

GNP

23.435.331.70620.495.918.00123.435.331.706USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

8.707.216.9047.504.704.0458.707.216.904USD2008 - 2018

Xuất khẩu

5.272.398.1894.598.102.9205.272.398.189USD2008 - 2018