Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

15,7815,4631,04%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

8.7617.7848.761USD/người2008 - 2018

GDP

5.452.173.0414.844.592.0675.452.173.041USD2008 - 2018

GNP

5.518.258.4994.943.496.2815.518.258.499USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

3.673.755.9023.124.752.0854.219.318.881USD2008 - 2018

Xuất khẩu

2.356.258.2631.988.957.6292.356.258.263USD2008 - 2018