Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

2,162,082,90%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

34.24429.47555.495USD/người2008 - 2018

GDP

141.677.814.570119.551.599.077174.161.142.454USD2008 - 2018

GNP

160.287.086.093139.107.484.339187.415.951.340USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

57.457.962.41351.495.531.28157.457.962.413USD2008 - 2018

Xuất khẩu

60.237.388.72453.495.531.281130.085.744.909USD2008 - 2018