Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

14,2514,1118,30%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

4.3454.0454.439USD/người2008 - 2018

GDP

16.209.818.08115.081.330.94216.509.316.418USD2008 - 2018

GNP

15.472.798.46914.263.334.09016.357.564.818USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

10.806.917.6439.387.918.47010.806.917.643USD2008 - 2018

Xuất khẩu

8.927.350.5787.580.731.3818.927.350.578USD2008 - 2018