GDP bình quân đầu người của Georgia

GDP bình quân đầu người của Georgia vào năm 2021 là 5,042.39 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Georgia tăng 786.65 USD/người so với con số 4,255.74 USD/người trong năm 2020.

Ước tính GDP bình quân đầu người Georgia năm 2022 là 5,974.45 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Georgia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Georgia được ghi nhận vào năm 1990 là 1,614.64 USD/người, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 5,042.39 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 5,042.39 USD/người vào năm 2021.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Georgia giai đoạn 1990 - 2021

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Georgia giai đoạn 1990 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 5,042.39 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1994 là 519.86 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Georgia qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Georgia giai đoạn (1990 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
20215,042
20204,256
20194,696
20184,722
20174,357
20164,062
20154,014
20144,739
20134,624
20124,422
20114,022
20103,233
20092,823
20083,325
20072,635
20061,996
20051,643
20041,305
20031,010
2002854
2001802
2000750
1999674
1998852
1997807
1996689
1995578
1994520
1993550
1992757
19911,315
19901,615

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Bahrain......24,9897,0421980-2021
Grenada......10,8357921977-2021
Nga......15,9751,3311988-2021
Kyrgyzstan......1,3742581990-2021
New Zealand......48,8021,8851960-2021
Liechtenstein......178,8654,2361970-2019
Belarus......8,3411,2111990-2021
Ireland......99,1526861960-2021
Angola......5,1283291980-2021
Quần đảo Marshall......4,1719731981-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm