Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

8,908,9010,63%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

712673729USD/người2008 - 2018

GDP

1.624.464.1371.489.464.7881.624.464.137USD2008 - 2018

GNP

1.595.419.5631.461.165.2921.595.419.563USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

586.789.465464.395.483586.789.465USD2008 - 2018

Xuất khẩu

338.494.019241.197.596338.494.019USD2008 - 2018