Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

12,3012,2812,31%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

3.6543.2953.738USD/người2008 - 2018

GDP

1.986.928.6121.771.235.9581.986.928.612USD2008 - 2018

GNP

1.943.431.4231.710.243.8551.943.431.423USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

1.345.742.9021.185.556.0141.345.742.902USD2008 - 2018

Xuất khẩu

970.799.915817.306.514970.799.915USD2008 - 2018