Tỷ lệ thất nghiệp Cape Verde

Tỷ lệ thất nghiệp của Cape Verde vào năm 2019 là 11.29% theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Tỷ lệ thất nghiệp Cape Verde giảm 0.88 điểm phần trăm so với con số 12.17% trong năm 2018.

Ước tính Tỷ lệ thất nghiệp Cape Verde năm 2020 là 10.47% nếu tình hình kinh tế xã hội vẫn như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Cape Verde và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Tỷ lệ thất nghiệp của Cape Verde được ghi nhận vào năm 1990 là 23.00%, trải qua khoảng thời gian 29 năm, đến nay số liệu Tỷ lệ thất nghiệp mới nhất là 11.29%. Tỷ lệ thất nghiệp Cape Verde đạt đỉnh cao nhất là 31.31% vào năm 2015.

Biểu đồ Tỷ lệ thất nghiệp của Cape Verde giai đoạn 1990 - 2019

Quan sát Biểu đồ Tỷ lệ thất nghiệp của Cape Verde giai đoạn 1990 - 2019 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2019 chỉ số Tỷ lệ thất nghiệp:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2015 là 31.31%
  • có tỷ lệ thấp nhất vào năm 2010 là 10.67%

Bảng số liệu Tỷ lệ thất nghiệp của Cape Verde qua các năm

Bảng số liệu Tỷ lệ thất nghiệp của Cape Verde giai đoạn (1990 - 2019) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămTỷ lệ thất nghiệp
201911.29%
201812.17%
201712.24%
20160.00%
201531.31%
20140.00%
20130.00%
20120.00%
20110.00%
201010.67%
200913.52%
20080.00%
20070.00%
20060.00%
20050.00%
20040.00%
20030.00%
20020.00%
20010.00%
20000.00%
19990.00%
19980.00%
19970.00%
19960.00%
19950.00%
19940.00%
19930.00%
19920.00%
19910.00%
199023.00%

Đơn vị: %

Các số liệu liên quan

So sánh Tỷ lệ thất nghiệp với các nước khác


Warning: Undefined array key 2020 in /home/dansoorg/solieukinhte.com/wp-content/plugins/slkt-database-manager/larwp-database-manager.php on line 263

Warning: Undefined array key 2010 in /home/dansoorg/solieukinhte.com/wp-content/plugins/slkt-database-manager/larwp-database-manager.php on line 263

Warning: Undefined array key 2016 in /home/dansoorg/solieukinhte.com/wp-content/plugins/slkt-database-manager/larwp-database-manager.php on line 263

Warning: Undefined array key 2018 in /home/dansoorg/solieukinhte.com/wp-content/plugins/slkt-database-manager/larwp-database-manager.php on line 263
Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Swaziland31.45%31.45%21.65%1995-2021
Úc3.70%5.12%10.88%3.70%1979-2022
Sudan17.44%19.40%12.10%1978-2011
Bỉ5.56%6.26%13.00%2.10%1971-2022
El Salvador3.00%4.33%16.95%3.00%1978-2022
Nepal10.66%10.66%1.33%1996-2017
Brunei5.19%4.91%10.04%4.70%1975-2022
Lesotho16.88%37.94%10.00%1986-2019
Philippines2.60%3.40%11.19%2.24%1969-2022
[+]

Đơn vị: %

Tỷ lệ thất nghiệp là gì?

Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ người trong độ tuổi lao động không có việc làm, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm. Nó là một chỉ số thay đổi chậm, có nghĩa là nó thường tăng hoặc giảm so với sự biến động của việc thay đổi điều kiện kinh tế. Khi nền kinh tế trong tình trạng suy thoái và việc làm rất khan hiếm, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên. Khi nền kinh tế đang phát triển với tốc độ ổn định và công việc tương đối dồi dào, tỷ lệ này có thể sẽ giảm. Cách tính tỷ lệ thất nghiệp thông dụng nhất là theo công thức U3. Nó định nghĩa những người thất nghiệp là những người sẵn sàng làm việc, và họ đã tích cực tìm việc trong vòng bốn tuần gần nhất nhưng chưa có việc làm. Những người có việc làm tạm thời, bán thời gian hoặc toàn thời gian đều được coi là có việc làm, kể cả những người làm việc tại nhà. Để tính tỷ lệ thất nghiệp, ta lấy số người thất nghiệp chia cho lực lượng lao động của một quốc gia, bao gồm cả những người đang thất nghiệp. Tỷ lệ này được biểu thị bằng phần trăm. U3 = (Người thất nghiệp / Lực lượng lao động) * 100 Nhiều người muốn làm việc nhưng không thể (ví dụ người khuyết tật), không được coi là thất nghiệp theo khái niệm này. Vì họ không được xếp vào lực lượng lao động của một quốc gia. Một số nhà phê bình cho rằng cách tiếp cận này không hợp lý. U3 cũng bị chỉ trích vì không phân biệt giữa những công việc tạm thời, bán thời gian và toàn thời gian....

Xem thêm