GDP bình quân đầu người của Bosnia và Herzegovina

GDP bình quân đầu người của Bosnia và Herzegovina vào năm 2021 là 6,916.44 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Bosnia và Herzegovina tăng 834.07 USD/người so với con số 6,082.37 USD/người trong năm 2020.

Ước tính GDP bình quân đầu người Bosnia và Herzegovina năm 2022 là 7,864.89 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Bosnia và Herzegovina và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Bosnia và Herzegovina được ghi nhận vào năm 1994 là 319.01 USD/người, trải qua khoảng thời gian 28 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 6,916.44 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 6,916.44 USD/người vào năm 2021.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Bosnia và Herzegovina giai đoạn 1994 - 2021

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Bosnia và Herzegovina giai đoạn 1994 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1994 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 6,916.44 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1994 là 319.01 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Bosnia và Herzegovina qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Bosnia và Herzegovina giai đoạn (1994 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
20216,916
20206,082
20196,120
20186,070
20175,394
20164,995
20154,730
20145,330
20135,130
20124,777
20115,093
20104,636
20094,715
20085,091
20074,193
20063,417
20052,981
20042,698
20032,259
20021,790
20011,545
20001,484
19991,252
19981,102
1997983
1996740
1995487
1994319

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Lebanon......8,0049971988-2021
Bahrain......24,9897,0421980-2021
Vương quốc Anh......50,6531,3981960-2021
Slovenia......29,20110,2011995-2021
Saint Kitts và Nevis......22,0482421960-2021
Pakistan......1,678831960-2021
Malaysia......11,4332261960-2021
Malawi......643451960-2021
Cape Verde......3,7404311980-2021
UAE......44,98822,2951975-2020
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm