Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

119117119điểm2008 - 2019

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

13,9613,9018,57%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

5.2544.5335.254USD/người2008 - 2018

GDP

15.058.879.12913.025.062.19615.058.879.129USD2008 - 2018

GNP

15.052.463.74613.057.343.88115.052.463.746USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

6.856.096.9996.070.288.0026.856.096.999USD2008 - 2018

Xuất khẩu

4.776.973.4384.110.273.6614.776.973.438USD2008 - 2018