Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

150147150điểm2008 - 2019

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

1,521,543,65%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

521556642USD/người2008 - 2018

GDP

19.362.969.58220.191.764.94020.561.054.090USD2008 - 2018

GNP

19.485.109.59620.291.074.61420.632.790.721USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

9.153.344.0648.079.196.97612.525.063.895USD2008 - 2018

Xuất khẩu

1.192.286.4691.148.855.4344.028.235.713USD2008 - 2018