Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

19,7119,7621,13%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

7.3787.1507.378USD/người2008 - 2018

GDP

813.093.984785.222.509813.093.984USD2008 - 2018

GNP

873.046.217831.318.047873.046.217USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

433.712.346447.144.444447.144.444USD2008 - 2018

Xuất khẩu

276.642.198291.293.109291.293.109USD2008 - 2018