Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

3.7533.6653.753USD/người2008 - 2017

GDP

199.399.247194.497.900199.399.247USD2008 - 2017

GNP

264.418.847259.517.500264.418.847USD2008 - 2017

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

163.209.900164.352.900192.006.100USD2008 - 2016

Xuất khẩu

53.566.70066.864.10083.455.500USD2008 - 2016