Nhập khẩu của Quần đảo Marshall

Nhập khẩu của Quần đảo Marshall vào năm 2021 là 180.73 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Nhập khẩu Quần đảo Marshall tăng 4.52 triệu USD so với con số 176.20 triệu USD trong năm 2020.

Ước tính Nhập khẩu Quần đảo Marshall năm 2022 là 185.37 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Marshall và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Nhập khẩu của Quần đảo Marshall được ghi nhận vào năm 1995 là 101.65 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 27 năm, đến nay giá trị Nhập khẩu mới nhất là 180.73 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 267.09 triệu USD vào năm 2019.

Biểu đồ Nhập khẩu của Quần đảo Marshall giai đoạn 1995 - 2021

Quan sát Biểu đồ Nhập khẩu của Quần đảo Marshall giai đoạn 1995 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1995 - 2021 chỉ số Nhập khẩu:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 267.09 triệu USD
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1997 là 89.73 triệu USD

Bảng số liệu Nhập khẩu của Quần đảo Marshall qua các năm

Bảng số liệu Nhập khẩu của Quần đảo Marshall giai đoạn (1995 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămNhập khẩu
2021180,726,990
2020176,204,330
2019267,090,363
2018195,544,495
2017184,118,469
2016161,365,707
2015172,487,656
2014186,619,171
2013206,629,547
2012185,885,300
2011175,730,408
2010175,135,483
2009152,721,161
2008135,852,325
2007133,085,541
2006124,944,283
2005126,911,018
2004111,282,608
2003113,832,200
200298,956,900
2001114,186,200
2000116,285,000
199997,132,900
199897,720,200
199789,733,700
199699,765,100
1995101,649,300

Đơn vị: USD

Các số liệu liên quan

So sánh Nhập khẩu với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Cape Verde...1,123,172,2781,337,189,74495,271,0031980-2021
Dominica......431,429,630198,855,5562006-2018
Comoros...407,884,684407,884,68449,536,9041980-2021
Lithuania...50,480,361,76350,480,361,7633,760,052,7121995-2021
Cộng hòa Trung Phi...767,508,074826,531,26638,336,8161960-2021
Argentina...72,817,358,02889,910,533,5661,176,470,5391962-2021
Bờ Biển Ngà...15,941,291,12615,941,291,126125,105,3071960-2021
Aruba...2,133,552,2152,425,195,4861,141,899,4411995-2021
Jordan...23,391,830,98624,985,070,4231,362,951,8071976-2021
Trung Quốc...3,091,259,284,8393,091,259,284,8391,372,979,1211960-2021
[+]

Đơn vị: USD

Nhập khẩu là gì?

Thống kê dữ liệu Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (tính theo giá đô la Mỹ hiện tại) Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác nhận được từ phần còn lại của thế giới. Chúng bao gồm giá trị của hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, vận tải, du lịch, tiền bản quyền, phí giấy phép và các dịch vụ khác, chẳng hạn như dịch vụ truyền thông, xây dựng, tài chính, thông tin, kinh doanh, cá nhân và chính phủ. Chúng loại trừ tiền bồi thường cho nhân viên và thu nhập đầu tư (trước đây được gọi là dịch vụ nhân tố) và các khoản thanh toán chuyển nhượng. Dữ liệu được tính bằng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm