Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

4,814,5210,67%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

41.96642.26044.534USD/người2008 - 2018

GDP

205.024.937.872202.590.814.085205.024.937.872USD2008 - 2018

GNP

197.860.128.812194.715.666.384197.860.128.812USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

54.052.543.38648.268.564.76654.564.610.237USD2008 - 2018

Xuất khẩu

55.850.884.30949.667.774.66556.282.664.602USD2008 - 2018