Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

9.0308.84410.102USD/người2008 - 2018

GDP

114.718.023113.880.715117.013.202USD2008 - 2018

GNP

148.513.332144.500.298148.513.332USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

103.826.016101.630.836126.197.821USD2008 - 2018

Xuất khẩu

49.821.28045.336.19682.047.016USD2008 - 2018