GDP bình quân đầu người của Nauru

GDP bình quân đầu người của Nauru vào năm 2021 là 12,252.27 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Nauru tăng 1,672.00 USD/người so với con số 10,580.27 USD/người trong năm 2020.

Ước tính GDP bình quân đầu người Nauru năm 2022 là 14,188.50 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Nauru và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Nauru được ghi nhận vào năm 2010 là 4,752.18 USD/người, trải qua khoảng thời gian 12 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 12,252.27 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 12,252.27 USD/người vào năm 2021.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Nauru giai đoạn 2010 - 2021

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Nauru giai đoạn 2010 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2010 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 12,252.27 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2010 là 4,752.18 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Nauru qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Nauru giai đoạn (2010 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202112,252
202010,580
201911,030
201811,615
201710,339
20169,521
20158,341
201410,171
20139,649
20129,563
20116,560
20104,752

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Bờ Biển Ngà...2,5792,5791561960-2021
Kuwait......55,4953,8611965-2020
Bỉ...51,76851,7681,2741960-2021
Peru...6,6927,0232531960-2021
Romania...14,86214,8621,1021987-2021
New Caledonia......40,6981,7561965-2020
Cộng hòa Trung Phi...511566751960-2021
Quần đảo Bắc Mariana......27,58513,4972002-2019
Mauritius...8,81211,2087771976-2021
Đảo Man......92,33512,6821995-2019
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm