GDP bình quân đầu người của Nauru

GDP bình quân đầu người của Nauru vào năm 2022 là 11,970.94 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Nauru tăng 338.25 USD/người so với con số 11,632.69 USD/người trong năm 2021.

Ước tính GDP bình quân đầu người Nauru năm 2023 là 12,319.03 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Nauru và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Nauru được ghi nhận vào năm 2010 là 4,644.36 USD/người, trải qua khoảng thời gian 12 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 11,970.94 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 11,970.94 USD/người vào năm 2022.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Nauru giai đoạn 2010 - 2022

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Nauru giai đoạn 2010 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2010 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 11,970.94 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2010 là 4,644.36 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Nauru qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Nauru giai đoạn (2010 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202211,971
202111,633
202010,125
201910,317
201810,986
20179,361
20168,529
20157,587
20149,063
20138,826
20129,676
20116,328
20104,644

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Monaco240,862235,133240,86212,0781970-2022
Bahrain30,14726,85030,1476,7801980-2022
Moldova5,7145,2755,7144001995-2022
Brazil8,9187,69713,2012,5051989-2022
Slovenia28,43929,33129,33110,2011995-2022
Mexico11,49710,35911,4973601960-2022
Jamaica6,0475,1846,0474261960-2022
Burkina Faso830889889691960-2022
Chile15,35516,24116,2415051960-2022
Kyrgyzstan1,6551,3661,6552581990-2022
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm