Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

23,3423,3523,35%2008 - 2017

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

5.2274.5615.749USD/người2008 - 2017

GDP

13.244.597.34511.309.232.18813.244.597.345USD2008 - 2017

GNP

13.051.626.61811.054.062.87413.051.626.618USD2008 - 2017

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

6.290.783.9847.234.083.5088.110.038.285USD2008 - 2017

Xuất khẩu

4.857.550.6394.652.402.4945.650.574.117USD2008 - 2017