Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

23,1923,0924,45%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

5.9315.6465.931USD/người2008 - 2018

GDP

14.521.711.63013.566.192.14314.521.711.630USD2008 - 2018

GNP

14.245.975.69213.193.570.98514.245.975.692USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

6.523.035.0986.324.886.2488.110.038.285USD2008 - 2018

Xuất khẩu

5.624.501.0575.088.882.8935.650.574.117USD2008 - 2018