Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

5,285,6915,77%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

78.80669.65078.806USD/người2008 - 2018

GDP

382.487.490.532334.834.010.486382.487.490.532USD2008 - 2018

GNP

300.147.651.887263.941.425.152300.147.651.887USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

341.121.426.942331.337.540.103341.121.426.942USD2008 - 2018

Xuất khẩu

467.881.973.573405.291.753.559467.881.973.573USD2008 - 2018