Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

4,074,064,76%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

778737778USD/người2008 - 2018

GDP

1.458.156.0261.346.841.8971.458.156.026USD2008 - 2018

GNP

1.456.101.7011.349.590.5911.456.101.701USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

473.248.832445.441.617473.248.832USD2008 - 2018

Xuất khẩu

369.432.111374.071.500374.071.500USD2008 - 2018