Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

7,928,1116,09%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

28.15925.76135.391USD/người2008 - 2018

GDP

24.469.841.83222.141.864.99927.839.724.623USD2008 - 2018

GNP

23.808.722.85221.540.467.65827.387.614.679USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

16.151.085.93015.117.862.29417.498.754.944USD2008 - 2018

Xuất khẩu

15.730.169.97214.340.945.45915.730.169.972USD2008 - 2018