Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

9,249,229,32%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

31.62828.57247.742USD/người2008 - 2018

GDP

13.567.099.49812.128.089.00019.048.495.519USD2008 - 2018

GNP

14.408.297.49112.885.364.61718.590.749.040USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

5.693.409.1404.318.030.7057.761.349.105USD2008 - 2018

Xuất khẩu

7.045.834.3366.012.294.73513.364.276.569USD2008 - 2018