GDP bình quân đầu người của Brunei

GDP bình quân đầu người của Brunei vào năm 2021 là 31,722.66 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Brunei tăng 4,279.71 USD/người so với con số 27,442.95 USD/người trong năm 2020.

Ước tính GDP bình quân đầu người Brunei năm 2022 là 36,669.79 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Brunei và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Brunei được ghi nhận vào năm 1965 là 1,113.78 USD/người, trải qua khoảng thời gian 57 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 31,722.66 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 47,739.56 USD/người vào năm 2012.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Brunei giai đoạn 1965 - 2021

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Brunei giai đoạn 1965 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1965 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2012 là 47,739.56 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1965 là 1,113.78 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Brunei qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Brunei giai đoạn (1965 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202131,723
202027,443
201931,086
201831,628
201728,572
201627,158
201531,164
201441,726
201344,741
201247,740
201147,056
201035,271
200927,956
200837,935
200732,663
200630,980
200526,105
200421,902
200318,561
200216,850
200116,472
200018,013
199914,101
199812,694
199716,660
199616,793
199515,933
199414,121
199314,576
199215,275
199113,905
199013,608
198911,873
198811,009
198711,595
198610,214
198515,700
198417,337
198318,129
198220,694
198121,828
198025,422
197914,946
197810,715
19779,917
19768,462
19757,228
19746,923
19732,916
19721,907
19711,456
19701,383
19691,304
19681,364
19671,236
19661,238
19651,114

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Lithuania...23,43323,4332,1681995-2021
Sri Lanka...3,8154,0771171960-2021
Madagascar...5155971321960-2021
Tonga......4,9033371975-2020
Cuba......9,4786531970-2020
Malawi...643643451960-2021
Áo...53,26853,2689351960-2021
Sao Tome và Principe...2,4492,4495252001-2021
Bangladesh...2,5032,503891960-2021
Slovakia...21,08821,0882,4061990-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm