Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

118115118điểm2008 - 2019

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

0,970,961,22%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

24.05123.71524.989USD/người2008 - 2018

GDP

37.746.196.80935.432.686.17037.746.196.809USD2008 - 2018

GNP

35.670.132.97933.443.324.46835.670.132.979USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

26.843.670.21323.877.659.57428.332.446.809USD2008 - 2018

Xuất khẩu

33.242.792.55326.731.382.97934.103.723.404USD2008 - 2018