Xuất khẩu Bahrain

Xuất khẩu của Bahrain vào năm 2021 là 35.23 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Xuất khẩu Bahrain tăng 9.99 tỷ USD so với con số 25.25 tỷ USD trong năm 2020.

Ước tính Xuất khẩu Bahrain năm 2022 là 49.17 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Bahrain và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Xuất khẩu của Bahrain được ghi nhận vào năm 1980 là 3.81 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 41 năm, đến nay giá trị Xuất khẩu mới nhất là 35.23 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 35.23 tỷ USD vào năm 2021.

Biểu đồ Xuất khẩu của Bahrain giai đoạn 1980 - 2021

Quan sát Biểu đồ Xuất khẩu của Bahrain giai đoạn 1980 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1980 - 2021 chỉ số Xuất khẩu:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 35.23 tỷ USD
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1986 là 3.01 tỷ USD

Bảng số liệu Xuất khẩu của Bahrain qua các năm

Bảng số liệu Xuất khẩu của Bahrain giai đoạn (1980 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămXuất khẩu
202135,234,574,468
202025,249,202,128
201929,564,361,702
201829,959,042,553
201726,881,914,894
201623,918,617,021
201525,805,319,149
201432,069,148,936
201334,102,925,532
201231,409,042,553
201128,609,308,511
201017,880,319,149
200915,704,787,234
200821,231,382,979
200717,314,361,702
200615,662,234,043
200513,396,808,511
200410,336,702,128
20037,980,851,064
20026,956,117,021
20016,607,446,809
20007,176,063,830
19995,221,808,511
19983,994,946,809
19975,020,744,947
19965,364,361,436
19954,796,010,638
19944,520,478,723
19934,361,702,128
19924,009,042,287
19913,923,935,904
19904,887,765,691
19893,811,169,947
19883,529,787,234
19873,472,340,426
19863,013,031,915
19853,716,489,628
19843,768,351,064
19833,611,169,947
19824,337,766,223
19814,547,340,160
19803,813,478,376

Đơn vị: USD

Các số liệu liên quan

So sánh Xuất khẩu với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
NaUy329,278,564,618216,630,966,240329,278,564,6184,506,712,9601970-2022
Cộng hòa Trung Phi293,074,003332,868,821357,682,91726,101,6631960-2022
Comoros157,999,758140,072,558157,999,75816,259,7191980-2022
Iran110,881,869,39582,014,975,831156,115,729,452581,541,4161960-2022
Ecuador33,562,095,00027,803,104,00033,562,095,000155,487,2341960-2022
UAE335,237,576,583404,046,289,993404,046,289,99350,787,202,1782001-2020
Thụy Sỹ629,661,502,934579,859,246,135629,661,502,93410,327,798,9941970-2022
Guinea9,170,403,8546,917,832,4139,170,403,854620,341,4581986-2022
Nepal2,760,241,5821,890,245,9532,760,241,58242,469,1361965-2022
Bồ Đào Nha126,574,912,012105,795,806,128126,574,912,0121,549,504,8811970-2022
[+]

Đơn vị: USD

Xuất khẩu là gì?

Thống kê dữ liệu Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (theo giá đô la Mỹ hiện tại) Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác được cung cấp cho phần còn lại của thế giới. Chúng bao gồm giá trị của hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, vận tải, du lịch, tiền bản quyền, phí giấy phép và các dịch vụ khác, chẳng hạn như dịch vụ truyền thông, xây dựng, tài chính, thông tin, kinh doanh, cá nhân và chính phủ. Chúng loại trừ tiền bồi thường cho nhân viên và thu nhập đầu tư (trước đây được gọi là dịch vụ nhân tố) và các khoản thanh toán chuyển nhượng. Dữ liệu được tính bằng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm