Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

1,911,933,61%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

1.0511.0051.051USD/người2008 - 2018

GDP

57.437.073.92753.320.625.95957.437.073.927USD2008 - 2018

GNP

56.210.529.47152.106.608.38456.210.529.471USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

9.117.114.2839.492.152.37113.633.798.318USD2008 - 2018

Xuất khẩu

8.072.890.8648.138.039.8199.028.242.341USD2008 - 2018