Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

0,990,971,17%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

773763773USD/người2008 - 2018

GDP

9.509.003.1979.135.454.4429.509.003.197USD2008 - 2018

GNP

9.308.116.9408.934.619.9579.308.116.940USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

3.245.532.2912.993.903.4113.245.532.291USD2008 - 2018

Xuất khẩu

1.652.376.5481.666.361.0051.666.361.005USD2008 - 2018