Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,903,924,55%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

15.57515.16615.575USD/người2008 - 2018

GDP

65.055.100.00062.283.800.00065.055.100.000USD2008 - 2018

GNP

59.964.800.00056.477.556.60059.964.800.000USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

28.219.112.10026.138.800.00033.503.000.000USD2008 - 2018

Xuất khẩu

26.320.762.50024.445.400.00030.399.600.000USD2008 - 2018