Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,023,043,57%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

1.4731.4671.473USD/người2008 - 2018

GDP

312.570.060.548304.951.818.494312.570.060.548USD2008 - 2018

GNP

329.083.939.984321.596.716.025329.083.939.984USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

60.763.266.72753.527.248.78860.763.266.727USD2008 - 2018

Xuất khẩu

26.661.402.11125.114.128.15330.699.243.927USD2008 - 2018