Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

9,039,0413,98%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

3.2383.0363.238USD/người2008 - 2018

GDP

118.495.328.198109.708.728.849118.495.328.198USD2008 - 2018

GNP

116.110.792.129107.331.304.168116.110.792.129USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

57.831.580.74251.147.028.47757.831.580.742USD2008 - 2018

Xuất khẩu

45.362.823.75040.714.609.98845.362.823.750USD2008 - 2018