Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,763,887,42%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

53.02448.55557.644USD/người2008 - 2018

GDP

913.658.465.709831.809.944.961947.997.656.364USD2008 - 2018

GNP

922.722.586.972833.978.082.882922.722.586.972USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

669.997.794.293604.197.158.177669.997.794.293USD2008 - 2018

Xuất khẩu

770.414.896.008693.661.019.704770.414.896.008USD2008 - 2018