Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

6,136,8616,18%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

23.14621.29124.816USD/người2008 - 2018

GDP

237.978.938.135219.308.126.634262.007.590.450USD2008 - 2018

GNP

231.913.465.206214.518.919.567251.808.765.197USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

103.366.468.09591.884.833.178106.998.810.605USD2008 - 2018

Xuất khẩu

103.723.551.27193.642.896.660103.723.551.271USD2008 - 2018