Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

2,762,787,86%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

48.71746.22148.717USD/người2008 - 2018

GDP

362.992.536.837341.648.103.475362.992.536.837USD2008 - 2018

GNP

381.060.406.966356.475.388.800381.060.406.966USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

682.261.146.903641.175.896.936682.261.146.903USD2008 - 2018

Xuất khẩu

682.552.784.334644.884.129.754682.552.784.334USD2008 - 2018