Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

13,5113,5124,00%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

7.2346.2847.234USD/người2008 - 2018

GDP

50.508.366.85044.120.424.39252.194.221.469USD2008 - 2018

GNP

47.903.177.23641.226.657.71650.839.176.927USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

29.940.221.67225.206.914.69629.940.221.672USD2008 - 2018

Xuất khẩu

25.715.543.08422.298.811.51325.715.543.084USD2008 - 2018