Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

2,952,927,56%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

73.20271.31573.202USD/người2008 - 2018

GDP

25.882.218.77724.489.493.45925.882.218.777USD2008 - 2018

GNP

24.925.636.30623.965.940.75624.925.636.306USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

11.420.488.44110.290.959.93211.420.488.441USD2008 - 2018

Xuất khẩu

12.219.355.34911.290.682.06212.219.355.349USD2008 - 2018