Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

4,114,085,99%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

2.4832.4332.483USD/người2008 - 2018

GDP

23.803.230.47322.940.179.17423.803.230.473USD2008 - 2018

GNP

22.203.130.47321.304.899.17422.203.130.473USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

14.366.655.16013.293.703.47214.366.655.160USD2008 - 2018

Xuất khẩu

9.946.150.3549.953.234.2869.953.234.286USD2008 - 2018