Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

4,834,9710,72%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

60.72657.21964.322USD/người2008 - 2018

GDP

352.058.410.508329.865.553.843353.361.038.818USD2008 - 2018

GNP

360.424.607.865337.179.300.498365.833.620.393USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

174.400.551.673156.513.353.635178.985.896.707USD2008 - 2018

Xuất khẩu

191.868.431.165179.922.030.574192.780.833.145USD2008 - 2018