Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

117115117điểm2008 - 2019

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

6,065,9211,38%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

46.21145.07052.542USD/người2008 - 2018

GDP

1.712.510.030.0341.646.867.220.6171.842.018.420.853USD2008 - 2018

GNP

1.690.481.073.2781.632.120.729.0621.818.471.075.757USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

581.116.856.497550.430.902.997587.388.142.081USD2008 - 2018

Xuất khẩu

544.861.878.062512.176.315.812569.304.034.893USD2008 - 2018