Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

9,989,4819,59%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

11.65314.59214.592USD/người2008 - 2018

GDP

518.475.134.084642.695.864.756642.695.864.756USD2008 - 2018

GNP

499.735.356.985626.304.066.239626.304.066.239USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

84.846.707.07289.852.806.46989.852.806.469USD2008 - 2018

Xuất khẩu

74.667.455.94672.256.505.01497.810.932.629USD2008 - 2018